Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Koszarawa  www.gminakoszarawa.com
Formularze do pobrania
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Organizacje pozarządowe
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pozostałe
Inne
Informacje dla pracowników ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY PARLAMENTARNE
Wykaz kontroli
WYBORY ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W ŻYWCU KADENCJA 2012-2015
WYBORY SOŁTYSA 2011r
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDZNICZE
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
Wykaz umorzeń
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
Oświadczenia
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Informacja dla mieszkańców o przeprowadzeniu
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. 

informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-30 13:20:09, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Ogłoszenie Wójta Gminy Koszarawa o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszarawa 

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 13:33:24, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Informacja dla mieszkańców Gminy Koszarawa 

Zawiadomienie o planowanym remoncie mostu Klekociny 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 14:34:42, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
OGŁOSZENIE GOPS KOSZARAWA W SPRAWIE „ Program
aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych
w Gminie Koszarawa” 
 OGŁOSZENIE GOPS W KOSZARAWIE.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-25 11:31:48, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Protokół z dnia 23 grudnia 2011r. przebiegu konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Koszarawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2012"
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 10:45:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zarządzenie nr 70/11 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 8 grudnia 2011r 

ZARZĄDZENIE NR 70 ..doc

FORMULARZ ZGLASZANIA OPINII .....doc

ZAŁĄCZNIK NR 2 ...doc

PROJEKT - program współpracy GMINA KOSZARAWA ....doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 13:54:07 Informację zaktualizowano 2011-12-08 14:09:15, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zarządzenie nr 42/11 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 6 września 2011 roku 

FORMULARZ ZGLASZANIA OPINII.doc

 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Programu współpracy Gminy Koszarawa z organizacjami pozarządowymi 2012roku"
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 14:19:41 Informację zaktualizowano 2011-09-09 11:15:14, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na
okres 10 lat  
 Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do najmu na okres 10 lat .PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-06-10 09:41:30, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Koszarawa na rok 2011 
 ZAWIADOMIENIE 1 0 KONKURSIE 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-18 13:43:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
ogłoszenie wyników 
 ogłoszenie.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 14:12:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KOSZARAWA 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Koszarawa
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:05:33, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:07:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
wersja do druku