Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Koszarawa  www.gminakoszarawa.com
Formularze do pobrania
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Kadencja 2010-2014
Mienie gminy
Organizacje pozarządowe
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pozostałe
Inne
Informacje dla pracowników ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY PARLAMENTARNE
Wykaz kontroli
WYBORY ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W ŻYWCU KADENCJA 2012-2015
WYBORY SOŁTYSA 2011r
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDZNICZE
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
Wykaz umorzeń
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
Oświadczenia
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Kadencja 2010-2014 strona główna 

Kadencja 2010-2014
w sprawie sporządzenia planu finansowego
jednostki samorządu terytorialnego- Urzędu Gminy
Koszarawa oraz planów finansowych dla zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między j.s.t. 
 zarzadzenie nr 2.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:02:40 Informację zaktualizowano 2011-07-04 13:04:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek
organizacyjnych do dokonywania przeniesień
planowanych wydadków na 2011r 
 zarzadzenie nr 3.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:27:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek
budżetowych do uchwaly Rady Gminy nr V_20_11 z
dnia 10_I_2011r 
 zarzadzenie nr4.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:30:15, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie ustalenia opłat za odbiór odpadów
komunalnych na obszarze Gminy Koszarawa na 2011r 
 zarzadzenie nr 5.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:31:28, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizacje zadań z programu współpracy na
rok 2011 wraz z załącznikami 
 zarzadzenie nr 6.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:37:16, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011 rok 
 zarzadzenie nr 7.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:39:52, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011 rok 
 zarzadzenie nr 8.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:41:13, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania komisji ds. przyznania
nagród za wysokie wyniki sportowe  
 zarzadzenie nr 9.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:44:40, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2011-2014 
 zarzadzenie nr 10.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:45:54, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011 rok 
 zarzadzenie nr 11.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:47:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2011-2014 
 zarzarzenie nr 12.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:48:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011 rok 
 zarzadzenie nr 13.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:49:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011 rok 
 zarzadzenie nr 14.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:50:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds.
szacowania szkód powstałych w wyniku powodzi na
mieniu gminnym 
 zarzadzenie nr 15.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:52:13, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21_07 Wójta
Gminy Koszarawa z dnia 16_04_2007r o powołaniu
stałej Komisji Przetargowej  
 zarzadzenie nr 16.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:53:34, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21_07 Wójta
Gminy Koszarawa z dnia 16_04_2007r o powołaniu
stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzania postępowań  
 zarzadzenie nr 17.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:54:51, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru
robót budowlanych inwestycji Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koszarawie
 
 zarzadzenie nr 18.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:56:13, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011 rok 
 zarzadzenie nr 19.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:57:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2011-2014 
 zarzadzenie nr 20.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:58:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011 rok 
 zarzadzenie nr 21.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:59:53, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie: zmiany w budżecie na 2011r 
 zarządzenie nr 22
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 12:51:42, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany w budżecie na Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 23
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:00:01, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r. 
 zarządzenie nr 24
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:10:43, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lat 2011-2024 Gminy Koszarawa 
 zarządzenie nr 25
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:13:40, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zaządzenie nr 26
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:16:22, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 27
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:18:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 28
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:20:36, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno- Architektonicznej i ustalenia
regulaminu jej prac 
 zarządzenie nr 29
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:53:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru
robót budowlanych związanych z odbudową drogi
gminnej "Wydowki" 
 zarządzenie nr 30a
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:59:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 30
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:29:44, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 31
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:32:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w planie finansowym Gminy
Koszarawa na 2011r 
 zarządzenie nr 32
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:34:22, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru
robót budowlanych związanych z odbudową mostu
"do Galasa" 
 zarządzenie nr 33
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:04:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru
robót budowlanych związanych z odbudową dróg
gminnych "do Kamińskich" "Duchałówka" oraz
odbudową mostu do "Hernasa" 
 zarzadzenie nr 34
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:07:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru
robót budowlanych związanych z odbudową dróg
gminnych "do Tlałki" "do Kimli"  
 zarządzenie nr 35
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:10:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru
robót budowlanych związanych z odbudową mostu
"do Kracka" 
 zarządzenie nr 36
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:11:34, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w bużecie gminy na 2011r 
 zarzadzenie 38
Data wprowadzenia informacji 2012-02-15 09:36:29 Informację zaktualizowano 2012-02-15 09:38:40, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy za I półrocze,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania
planów wykonania inwestycji kultury  
 zarządzenie nr 39
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:38:32, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy
Koszarawa przeznaczonych na bezpłatne
umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 9
paźdzernika 2011r 
 zarządzenie nr 40
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:15:55, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r  
 zarządzenie nr 41
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:40:56, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi 
 zarządzenie nr 42
Data wprowadzenia informacji 2012-02-15 09:43:04 Informację zaktualizowano 2012-02-15 09:45:35, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w planach finansowych Gminy
Koszarawa na 2011r 
 zarządzenie nr 43
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:43:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2011-2024 Gminy Koszarawa 
 zarządzenie nr 44
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:45:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 45
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:49:12 Informację zaktualizowano 2012-02-08 14:02:54, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na dzień 9 października 2011r  
 zarządzenie nr 46
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:19:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania komisji do odbioru robót
budowlanych związanych z naprawą odwodnienia w
Szkole Podstawowej w Koszarawie 
 zarządzenie nr 47
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:21:28, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie korekty w zarządzeniu 
 zarządzenie nr 48
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:50:24, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 49
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:54:16, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania komisji do odbioru robót
budowlanych związanych z odbudową mostów "do
Smocka" i "Zaolzie" 
 zarzadzenie 50 .PDF
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:23:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania komisji do spraw
postępowania z dokumentami z wyborów
samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopad
2010r 
 zarządzenie nr 52
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:26:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany zarządzenia 46/11  
 zarządzenie nr 53
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:27:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 54
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:58:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania koordynatora CAF 
 zarządzenie nr 55
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 10:28:34, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 

zarządzenie nr 56

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 14:05:41 Informację zaktualizowano 2012-02-09 08:32:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 57
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 14:19:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 58
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 08:35:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 zarządzenie nr 59
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 08:12:11 Informację zaktualizowano 2012-02-13 08:26:34, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie powołania zespołu samooceny 
 zarządzenie nr 60
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 08:15:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmiany zarządzenia nr12/9 Wójta Gminy
Koszarawa z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy
Koszarawa 
 zarządzenie nr 61
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 08:21:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie przedłożęnia projektu uchwały
budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i
materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koszarawa na lata 2012-2024 z objaśnieniami
przyjętych wartości  
 zarządzenie nr 62
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 08:42:47, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 

zarządzenie nr 63

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 08:49:01 Informację zaktualizowano 2012-02-09 08:57:51, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 65
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 08:59:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 66
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:06:04, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w funkcjonowaniu placówek
oświatowych 
 zarządzenie nr 67
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 08:24:13 Informację zaktualizowano 2012-02-13 08:28:25, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 69
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:26:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w planach finansowych Gminy
Koszarawa na 2011r 

zarządzenie nr 71A

 zarządzenie nr 71
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:29:20 Informację zaktualizowano 2012-02-09 09:33:21, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 72
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:36:51, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 73
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:39:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszarawa na
2011r 
 zarządzenie nr 74
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:41:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
w sprawie wyznaczenie nauczyciela do pełnienia
zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora
szkoły lub placówki oświatowej na terenie Gminy
Koszarawa w których nie utworzono stanowiska
wicedyrektora  
 zarządzenie nr 75
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 08:39:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 18 stycznia 2012 w sprawie powołania
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie 
 Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 18 stycznia 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 14:27:45 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:14:10, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 5/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia
7 lutego 2012 w sprawie konkursu ofert,
przedmiotem którego jest wspieranie zadań
publicznych Gminy Koszarawa realizowanych przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty
określone w ustawie o działaności pożytku i o
wolontariacie w roku 2012 
 Zarządzenie Nr 5/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 7 lutego 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 14:30:18 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:14:24, wprowadzający: Jakub Mentel
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Koszarawa Nr 5/12 z dnia 7 lutego 2012-
OGŁOSZENIE 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koszarawa Nr 5/12 z dnia 7 lutego 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 14:10:10 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:57:04, wprowadzający: Jakub Mentel
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Koszarawa Nr 5/12 z dnia 7 lutego 2012 
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Koszarawa Nr 5/12 z dnia 7 lutego 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 14:23:16 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:57:41, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia
20 lutego 2012 w sprawie ustalenia opłat za
odbiór odpadów komunalnych na obszarze Gminy
koszarawa na 2012 rok 
 Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 20 lutego 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 14:34:34 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:03:57, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 12A/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 30 marca 2012 w sprawie zmian w budżecie
gminy Koszarawa na 2012 rok, oraz zmian w planach
finansowych dochodów i wydatków na 2012 
 Zarządzenie Nr 12A/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 30 marca 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 13:08:42 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:20:51, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 15 marca 2012 w sprawie udzielania
nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania
zdrowia 
 Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 15 marca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 14:37:40 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:22:04, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 15/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 23 marca 2012 w sprawie odpłatności za
korzystanie ze środków transportu stanowiących
własność Gminy Koszarawa 
 Zarządzenie Nr 15/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 23 marca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 14:41:07 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:22:41, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 16/12 Wójta Gminy Koszarawa 23
Marca 2012 w sprawie ustalenia składek czynszu w
lokalach użytkowych wchodzących w skład zasobu
komunalnego Gminy Koszarawa 
 Zarządzenie Nr 16/12 Wójta Gminy Koszarawa 23 Marca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 14:45:20 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:50:31, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 30 Marca 2012 
 Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 30 Marca 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 22:47:20 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:24:03, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Koszarawa 23
Kwietnia 2012 w sprawie wytycznych do
sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół w
gminie Koszarawa na rok szkolny 2012/2013 
 Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy koszarawa z dnia 23 kwietnia 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 15:07:51 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:25:18, wprowadzający: Jakub Mentel
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2012 Wójta
Gminy Koszarawa 23 Kwietnia 2012 w sprawie
wytycznych do sporządzania arkuszy
organizacyjnych szkół w gminie Koszarawa na rok
szkolny 2012/2013 
 Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 12:12:27 Informację zaktualizowano 2012-08-07 12:49:22, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 21/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2012-2024 Gminy Koszarawa 
 Zarządzenie Nr 21/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 26 kwietnia 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 13:16:27 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:26:03, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 22/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w
budżecie gminy Koszarawa na 2012 rok, oraz zmian
w planach finansowych dochodów i wydatków na
2012 rok 
 Zarządzenie Nr 22/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 27 kwietnia 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 13:22:57 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:26:42, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 23/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmin w
planach finansowych Gminy Koszarawa na 2012 rok 
 Zarządzenie 23/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 27 kwietnia 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 13:26:40 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:27:17, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 24/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 07 maja 2012 roku w sprawie zminy w
Zarządzaniu Wójta Gminy Koszarawa Nr 22,12 z
dnia 27 kwietnia 2012 roku 
 Zarządzenie Nr 24/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 07 maja 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 14:42:29 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:28:20, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 25/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 10 maja 2012 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej w postępowaniu o udziale zamówienia
publicznego na wybór wykonawcy zamówienia
związanego z realizacją projektu w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu
Cyfrowemu- eInclusion w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2012, pt ,, Rozwój Internetu w Gminie
Koszarawa sznsą dla wykluczonych cyfrowo
miszkańców" 
 Zarządzenie Nr 25/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 10 maja 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 15:10:42 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:34:39, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 26/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w
planach finansowych Gminy Koszrawa na 2012 rok 
 Zarządzenie Nr 26/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 26 kwietnia 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 14:44:40 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:36:40, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarzdzenie Nr 26/12 Wójt Gminy Koszarawa z dnia
18 maja 2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2012-2024 Gminy
Koszarawa 
 Zarzdzenie Nr 26/12 Wójt Gminy Koszarawa z dnia 18 maja 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 08:15:37 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:37:10, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 26A/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy Koszarawa na 2012 rok, oraz zmian w planach
finansowych dochodów i wydatków na 2012 rok 
 Zarządzenie Nr 26A/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 18 maja 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 07:43:48 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:37:47, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 27/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmian w planach
finansowych Gminy Koszarawa na 2012 rok oraz
zmiany dotacji podmiotowej dla GOK w Koszarawie
oraz Biblioteki 
 Zarządzenie Nr 27/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 21 maja 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 08:22:25 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:38:39, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w
planach finansowych Gminy Koszarawa na 2012 rok
oraz zmiany dotacji podmiotowej dla GOK w
Koszarawie 
 Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie zmian w planach finansowych Gminy Koszarawa na 2012 rok oraz zmiany dotacji podmiotowej dla GOK w Koszarawie
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 07:53:32 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:40:25, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 29/12 Wójta Gminy Koszarawa Z
dnia 30 czerwca 2012 w sprawie zmian w planach
finansowych Gminy Koszarawa na 2012 rok 
 Zarządzenie Nr 29/12 Wójta Gminy Koszarawa Z dnia 30 czerwca 2012.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 07:56:54 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:41:17, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 30/12 Wójta Gminy Koszarawa z dni
29 czerwca 2012 w sprawie procedury przekazania
środków na wydatki dla jednostek organizacyjnych
Gminy 
 Zarządzenie Nr 30/12 Wójta Gminy Koszarawa z dni 29 czerwca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 08:00:10 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:42:13, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 31/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w
Wiloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024
Gminy Koszarawa 
 Zarządzenie Nr 31/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 10 lipca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 08:02:49 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:44:16, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 29 czerwca 2012 w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012-
,,Wyprawka szkolna" 
 Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 29 czerwca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 15:12:26 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:51:23, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Koszarawa na 2012 rok, oraz w planach
finansowych dochodów i wydatków na 2012 rok. 
 Zarządzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 10 lipca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 08:06:42 Informację zaktualizowano 2012-08-07 11:52:25, wprowadzający: Jakub Mentel
Zarządzenie Nr 37/12 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie składania
materiałów planistycznych i wniosków do
opracowania projektu budżetu i Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na 2013 rok 
 Zarządzenie Nr 37/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 24 lipca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 08:12:09 Informację zaktualizowano 2012-08-17 19:01:41, wprowadzający: Jakub Mentel
wersja do druku