Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Koszarawa  www.gminakoszarawa.com
Formularze do pobrania
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Organizacje pozarządowe
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pozostałe
Inne
Informacje dla pracowników ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY PARLAMENTARNE
Wykaz kontroli
WYBORY ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W ŻYWCU KADENCJA 2012-2015
WYBORY SOŁTYSA 2011r
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDZNICZE
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
Wykaz umorzeń
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
Oświadczenia
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
Uchwała Nr XXII/134/12 z dnia 27.06.2012r. 
 Uchwała Nr XXII/134/12 z dnia 27.06.2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-28 07:53:49, wprowadzający: Jakub Mentel
 

W sprawie zmian w uchwale budzetowej na 2010r.pdf

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koszarawa na lata 2011-2024.pdf

Uchwalenia budzetu na 2011 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-12 11:51:03, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSZARAWA ZA 2011 ROK
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 22:34:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2011 ROK
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 22:51:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 2011 R
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 22:58:36, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PLAN FINANSOWY Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2011 R
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 23:01:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH ORGANIZACJI KULTURY DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOSZARAWA W 2011 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 23:03:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 WYKAZ JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 23:06:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2011 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 23:10:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
wersja do druku