Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Koszarawa  www.gminakoszarawa.com
Formularze do pobrania
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Organizacje pozarządowe
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pozostałe
Inne
Informacje dla pracowników ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY PARLAMENTARNE
Wykaz kontroli
WYBORY ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W ŻYWCU KADENCJA 2012-2015
WYBORY SOŁTYSA 2011r
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDZNICZE
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
Wykaz umorzeń
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
Oświadczenia
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gmina strona główna 

Gmina
 
Gmina Koszarawa liczy sobie około 2,5 tys. mieszkańców. Jest miejscowością powiatu żywieckiego najbardziej wysuniętą na wschód, położoną w górnym biegu rzeki Koszarawy. Około 50 % powierzchni gminy Koszarawa stanowią lasy. Brak przemysłu jest gwarancją czystego górskiego powietrza oraz czystej wody w Koszarawie i jej dopływach. Tutejsi mieszkańcy trudnią się uprawą ziemi, hodowlą i chałupnictwem. Na terenie Gminy Koszarawa nie występują duże podmioty gospodarcze. Istnieje szereg mniejszych przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przede wszystkim przerobu drewna, usług leśnych, usług transportowych oraz usług remontowo-budowlanych. Dynamicznie rozwija się również zaplecze turystyczne przede wszystkim w zakresie gospodarstw agroturystycznych. Na terenie Gminy znajdują się dwa zakłady piekarnicze, które współpracują z jednostkami handlu detalicznego. Bazę edukacyjną Gminy Koszarawa stanowią szkoła podstawowa, gimnazjum, 2 przedszkola oraz niepubliczna szkoła podstawowa i przedszkole, działa również klub piłkarski LKS Babia Góra Koszarawa i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez teren Gminy przebiegają trzy drogi powiatowe: Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja, Koszarawa-Kuków i Polanki-Roztoki o łącznej długości 16 km oraz 60 dróg gminnych o długości 42 km. Podstawową komunikację transportową ludności zapewnia przedsiębiorstwo PKS, przewoźnicy prywatni oraz komunikacja samochodowa indywidualna. Przez teren Gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. Gmina położona jest również na terenie źródliskowym dostarczającym znaczną część wody pitnej dla województwa śląskiego. Z tego powodu znaczna część Gminy znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody dla miasta Żywca na rzece Koszarawa w Świnnej.
Gmina Koszarawa należy do Euroregionu Beskidy, Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj, Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-28 10:29:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
wersja do druku