Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Koszarawa  www.gminakoszarawa.com
Formularze do pobrania
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Organizacje pozarządowe
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pozostałe
Inne
Informacje dla pracowników ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY PARLAMENTARNE
Wykaz kontroli
WYBORY ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W ŻYWCU KADENCJA 2012-2015
WYBORY SOŁTYSA 2011r
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDZNICZE
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
Wykaz umorzeń
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
° ODPOWIEDZI
Oświadczenia
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO strona główna 

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
Zapytanie ofertowe nr PO IG 2012/2 na Projekt oraz
druk naklejek informacyjnych samoprzylepnych
wodoodpornych w związku z realizowanym projektem
w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie
Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na
lata 2007-2013, pt. Rozwój Internetu w Gminie
Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo
mieszkańców”.  

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie druk 2.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-08 14:22:50, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zapytanie ofertowe nr PO IG 2012/1 na
Zaprojektowanie i umieszczenie ogłoszenia w
prasie lokalnej w związku z realizowanym
projektem w ramach działania 8.3.
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu –
eInclusion w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pt.
Rozwój Internetu w Gminie Koszarawa szansą dla
wykluczonych cyfrowo mieszkańców”. 

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

modyfikacja treści zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 12:20:44, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej i zamontowanie oświetlenia ulicznego
w miejscowości Koszarawa w ramach funduszu
sołeckiego dla wsi Koszarawa.  

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 14:37:56, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej i zamontowanie oświetlenia ulicznego
w miejscowości Koszarawa w ramach funduszu
sołeckiego dla wsi Koszarawa.  

zaptanie ofertowe

zapytanie ofertowe

załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-27 18:38:40, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zawiadomienie o wyborze oferty na promocję
projektu pn.:Informatyzacja Urzędu Gminy w
Koszarawie współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług
publicznych 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:07:17, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn.:
Informatyzacja Urzędu Gminy w Koszarawie
współfinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II
Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2
Rozwój elektronicznych usług publicznych.  

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-13 09:24:49, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn.:
Informatyzacja Urzędu Gminy w Koszarawie
współfinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II
Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2
Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 14:52:09, wprowadzający: Jakub Mentel
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej i zamontowanie oswietlenia ulicznego w
miejscowości Koszarawa w ramach funduszu
sołeckiego dla wsi Koszarawa. 

Zapytanie wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 10:50:13, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka

Zobacz:
 ODPOWIEDZI . 
wersja do druku