Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Koszarawa  www.gminakoszarawa.com
Formularze do pobrania
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Organizacje pozarządowe
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pozostałe
Inne
Informacje dla pracowników ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY PARLAMENTARNE
Wykaz kontroli
WYBORY ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W ŻYWCU KADENCJA 2012-2015
WYBORY SOŁTYSA 2011r
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDZNICZE
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
Wykaz umorzeń
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
Oświadczenia
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Zarządzenie Nr 12/13 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie zawierania umów
na wspieranie zadań publicznych Gminy Koszarawa z
zakresu kultury fizycznej  
 Zarządzenie Wójta Gminy Koszarawa z dnia 03.04.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 13:42:11 Informację zaktualizowano 2013-04-12 08:21:08, wprowadzający: Jakub Mentel
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/13 Wójta gminy
Koszarawa z dnia 28 lutego 2013r. 
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 14:07:32 Informację zaktualizowano 2013-04-04 13:58:50, wprowadzający: Jakub Mentel
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w 2013 roku 

Oferta

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 13:22:51 Informację zaktualizowano 2013-03-05 13:25:28, wprowadzający: Jakub Mentel
Uchwała Nr XXVI/155/12 Rady Gminy Koszarawa z
dnia 23.10.2012 r. 
 Uchwała Nr XXVI/155/12 Rady Gminy Koszarawa z dnia 23.10.2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 12:15:12, wprowadzający: Jakub Mentel
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w 2012 roku 

Wzór oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-02-15 13:45:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Ogłoszenie 
 ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 7 lutego 2012r
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 11:11:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`Konsultacje 

Zarządzenie nr 52/12 Wójta Gminy Koszarawa

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Projekt Programu współpracy Gminy Koszarawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

 Konsultacje „Programu współpracy Gminy Koszarawa z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku”
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:30:44 Informację zaktualizowano 2012-09-26 13:37:22, wprowadzający: Jakub Mentel
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU
PROGRAMU 
 PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 13:40:04, wprowadzający: Jakub Mentel
wersja do druku