Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Koszarawa  www.gminakoszarawa.com
Formularze do pobrania
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Organizacje pozarządowe
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pozostałe
Inne
Informacje dla pracowników ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY PARLAMENTARNE
Wykaz kontroli
WYBORY ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W ŻYWCU KADENCJA 2012-2015
WYBORY SOŁTYSA 2011r
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDZNICZE
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
Wykaz umorzeń
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
Oświadczenia
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY PARLAMENTARNE strona główna 

WYBORY PARLAMENTARNE
Zarządzenie NR 46/11 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 19 września 2011r.  
 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 13:29:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 w
Koszarawie 
 o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 13:34:18, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 w
Koszarawie 
 o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 13:36:01, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3 w
Koszarawie 
 o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 13:37:22, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 w
Koszarawie  
 o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 13:40:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na Obszarze Gminy Koszarawa przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 9 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 09:40:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Koszarawa z dnia 05.09.2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 09:42:03, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Szczegółowe informacje pod adresami: 

www.pkw.gov.pl


www.kbw.bielsko.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 14:33:10, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27, link - http://i.pkw.gov.pl/g2/2011_09/40168cac1da7cce351387286072474d9.doc 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 11:10:21 Informację zaktualizowano 2011-09-28 11:11:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 79, link - http://i.pkw.gov.pl/g2/2011_09/1512e16c880ee3e3fea1d13cfe5480a8.rtf 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 11:12:43, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Informacja 
 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 11:14:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
wersja do druku