Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Koszarawa  www.gminakoszarawa.com
Formularze do pobrania
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Organizacje pozarządowe
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pozostałe
Inne
Informacje dla pracowników ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY PARLAMENTARNE
Wykaz kontroli
WYBORY ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W ŻYWCU KADENCJA 2012-2015
WYBORY SOŁTYSA 2011r
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDZNICZE
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
Wykaz umorzeń
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
° Informacje o wynikach postępowań
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
Oświadczenia
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Informacje o wynikach postępowań strona główna 

Informacje o wynikach postępowań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetowego Gminy Koszarawa 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 14:16:09, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej Do Maja
uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 08:04:52, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej Do Mrowca
uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 08:01:16, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na zadnie pn: Odbudowa mostu gminnego Do Kazi
Kimli uszkodzonego podczas powodzi w 2010r. 

zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:31:12, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej Pająkówka
uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

zawiadomienie str.1

zawiadomienie str.2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 10:38:42, wprowadzający: Jakub Mentel
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na zadanie pn.: Informatyzacja Urzędu Gminy w
Koszarawie współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług
publicznych 

Zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-10 10:07:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.: „Informatyzacja Urzędu Gminy
Koszarawa ”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług
publicznych”. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 15:06:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na: Budowę dostępu do Internetu w Gminie
Koszarawa w ramach działania 8.3
Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu -
einclusion w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pt.
Rozwój Internetu w Gminie Koszarawa szansą dla
wykluczonych cyfrowo mieszkańców. 

Zawiadomienie

zawiadomienie 2 str.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 12:37:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na zadanie pn: Odbudowa mostu gminnego Klekociny 2
uszkodzonego podczas powodzi w 2010r. 

Zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-21 12:44:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej Do Ryszki
uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

Zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-24 14:42:04, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej Do Cwajny
uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

Zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-24 14:39:22, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej Pod Halę
uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

Zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-24 14:35:58, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej Moczarki
uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

Zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-24 14:31:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o
udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę paliw płynnych na
potrzeby Urzędu Gminy w Koszarawie 

Zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 10:03:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Informacja o sposobie wyboru wykonawcy w zakresie
„zarządzania projektem” w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.3.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 
 Informacja o sposobie wyboru wykonawcy w zakresie „zarządzania projektem” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-22 14:43:10, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
zawiadomienie o wyborze oferty - plan
zagospodarowania przestrzennego gminy 
 zawiadomienie o wyborze oferty.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 12:07:32, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty- MOST GMINNY
STALOWO-ŻELBETOWY DO KRACKA NA POTOKU BYSTRA, W
MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA,GMINA KOSZARAWA 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:13:37, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty-MOST GMINNY
STALOWO-ŻELBETOWY DO HERNASA NA POTOKU KOSZARAWA,
W MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:15:55, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty-MOST GMINNY
STALOWO-ŻELBETOWY DO GALASA NA POTOKU KOSZARAWA,
W MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:17:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty: Droga gminna
Duchałówka na działce Nr 9116 / 3 na długości
136,0 m 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-20 11:42:54, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty: Droga gminna Do
piekarni na działce nr 2269 / 9 na długości
190,0 m 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-20 11:45:35, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty: Droga gminna Do
Kamińskich na działce nr 9314 / 1 na długości
105,0 m 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-20 11:47:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty 
Droga gminna „Do Maja”
na działce Nr 7299/85
na długości 250,0 m Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 14:02:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty: Naprawa
odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-28 14:21:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty- Odbudowa drogi
gminnej „Do Kimli” na działce nr 9294 na
długości 140 m 
 zawiadomienie.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 13:10:24, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty- Odbudowa mostu
stalowo-żelbetowego „ Do Smocka” na potoku
Koszarawa w miejscowości Koszarawa 
 Zawiadomienie o wyborze oferty.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 13:18:04, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty- Odbudowa drogi
gminnej „Do Tlałki” na działce nr 2187/7 na
długości 200 m 
 Zawiadomienie...doc
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 13:20:42, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty- Odbudowa drogi
gminnej „ Wydowki” na działce Nr 9255 na
długości 700 m 
 zawiadomienie..doc
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 13:22:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty- Odbudowa mostu
stalowo-żelbetowego „ Zaolzie” na potoku
Koszarawa w miejscowości Koszarawa 
 zawiadomienie....doc
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 13:24:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty: Udzielenie kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetowego Gminy Koszarawa  
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-08-10 11:04:36, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty;Odbudowa mostu
gminnego Do Wilczęgi na potoku Koszarawa w
miejscowości Koszarawa , na działce nr 9267/1 
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 10:28:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty:Odbudowa mostu
gminnego Do Janoszka na potoku Koszarawa, w
miejscowości Koszarawa - działka nr 1837/10. 
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 10:31:48, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
gminy Jeleśnia miejscowość Przyborów 
 zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 07:56:34, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zimowe utrzymanie
dróg powiatowych na terenie gminy Jeleśnia
miejscowość Przyborów w sezonie 2011/2012 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 09:14:56, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
wersja do druku