koszarawa.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Koszarawa www.gminakoszarawa.com
Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Informacja dla mieszkańców o przeprowadzeniu
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. 

informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-30 13:20:09, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Ogłoszenie Wójta Gminy Koszarawa o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszarawa 

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 13:33:24, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Informacja dla mieszkańców Gminy Koszarawa 

Zawiadomienie o planowanym remoncie mostu Klekociny 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 14:34:42, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
OGŁOSZENIE GOPS KOSZARAWA W SPRAWIE „ Program
aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych
w Gminie Koszarawa” 
 OGŁOSZENIE GOPS W KOSZARAWIE.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-25 11:31:48, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Protokół z dnia 23 grudnia 2011r. przebiegu konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Koszarawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2012"
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 10:45:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zarządzenie nr 70/11 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 8 grudnia 2011r 

ZARZĄDZENIE NR 70 ..doc

FORMULARZ ZGLASZANIA OPINII .....doc

ZAŁĄCZNIK NR 2 ...doc

PROJEKT - program współpracy GMINA KOSZARAWA ....doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 13:54:07 Informację zaktualizowano 2011-12-08 14:09:15, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zarządzenie nr 42/11 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 6 września 2011 roku 

FORMULARZ ZGLASZANIA OPINII.doc

 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Programu współpracy Gminy Koszarawa z organizacjami pozarządowymi 2012roku"
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 14:19:41 Informację zaktualizowano 2011-09-09 11:15:14, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na
okres 10 lat  
 Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do najmu na okres 10 lat .PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-06-10 09:41:30, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Zawiadomienie o ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Koszarawa na rok 2011 
 ZAWIADOMIENIE 1 0 KONKURSIE 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-18 13:43:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
ogłoszenie wyników 
 ogłoszenie.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 14:12:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KOSZARAWA 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Koszarawa
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:05:33, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:07:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - koszarawa.bip.gmina.pl