koszarawa.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Koszarawa www.gminakoszarawa.com
Budżet strona główna 

Budżet
Uchwała Nr XXII/134/12 z dnia 27.06.2012r. 
 Uchwała Nr XXII/134/12 z dnia 27.06.2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-28 07:53:49, wprowadzający: Jakub Mentel
 

W sprawie zmian w uchwale budzetowej na 2010r.pdf

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koszarawa na lata 2011-2024.pdf

Uchwalenia budzetu na 2011 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-12 11:51:03, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSZARAWA ZA 2011 ROK
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 22:34:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2011 ROK
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 22:51:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 2011 R
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 22:58:36, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PLAN FINANSOWY Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2011 R
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 23:01:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH ORGANIZACJI KULTURY DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOSZARAWA W 2011 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 23:03:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 WYKAZ JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 23:06:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2011 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ
Data wprowadzenia informacji 2012-04-01 23:10:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - koszarawa.bip.gmina.pl