koszarawa.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Koszarawa www.gminakoszarawa.com
Gmina strona główna 

Gmina
 
Gmina Koszarawa liczy sobie około 2,5 tys. mieszkańców. Jest miejscowością powiatu żywieckiego najbardziej wysuniętą na wschód, położoną w górnym biegu rzeki Koszarawy. Około 50 % powierzchni gminy Koszarawa stanowią lasy. Brak przemysłu jest gwarancją czystego górskiego powietrza oraz czystej wody w Koszarawie i jej dopływach. Tutejsi mieszkańcy trudnią się uprawą ziemi, hodowlą i chałupnictwem. Na terenie Gminy Koszarawa nie występują duże podmioty gospodarcze. Istnieje szereg mniejszych przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przede wszystkim przerobu drewna, usług leśnych, usług transportowych oraz usług remontowo-budowlanych. Dynamicznie rozwija się również zaplecze turystyczne przede wszystkim w zakresie gospodarstw agroturystycznych. Na terenie Gminy znajdują się dwa zakłady piekarnicze, które współpracują z jednostkami handlu detalicznego. Bazę edukacyjną Gminy Koszarawa stanowią szkoła podstawowa, gimnazjum, 2 przedszkola oraz niepubliczna szkoła podstawowa i przedszkole, działa również klub piłkarski LKS Babia Góra Koszarawa i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez teren Gminy przebiegają trzy drogi powiatowe: Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja, Koszarawa-Kuków i Polanki-Roztoki o łącznej długości 16 km oraz 60 dróg gminnych o długości 42 km. Podstawową komunikację transportową ludności zapewnia przedsiębiorstwo PKS, przewoźnicy prywatni oraz komunikacja samochodowa indywidualna. Przez teren Gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. Gmina położona jest również na terenie źródliskowym dostarczającym znaczną część wody pitnej dla województwa śląskiego. Z tego powodu znaczna część Gminy znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody dla miasta Żywca na rzece Koszarawa w Świnnej.
Gmina Koszarawa należy do Euroregionu Beskidy, Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj, Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-28 10:29:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - koszarawa.bip.gmina.pl