koszarawa.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Koszarawa www.gminakoszarawa.com
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO strona główna 

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
Zapytanie ofertowe nr PO IG 2012/2 na Projekt oraz
druk naklejek informacyjnych samoprzylepnych
wodoodpornych w związku z realizowanym projektem
w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie
Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na
lata 2007-2013, pt. Rozwój Internetu w Gminie
Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo
mieszkańców”.  

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie druk 2.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-08 14:22:50, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zapytanie ofertowe nr PO IG 2012/1 na
Zaprojektowanie i umieszczenie ogłoszenia w
prasie lokalnej w związku z realizowanym
projektem w ramach działania 8.3.
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu –
eInclusion w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pt.
Rozwój Internetu w Gminie Koszarawa szansą dla
wykluczonych cyfrowo mieszkańców”. 

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

modyfikacja treści zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 12:20:44, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej i zamontowanie oświetlenia ulicznego
w miejscowości Koszarawa w ramach funduszu
sołeckiego dla wsi Koszarawa.  

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 14:37:56, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej i zamontowanie oświetlenia ulicznego
w miejscowości Koszarawa w ramach funduszu
sołeckiego dla wsi Koszarawa.  

zaptanie ofertowe

zapytanie ofertowe

załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-27 18:38:40, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zawiadomienie o wyborze oferty na promocję
projektu pn.:Informatyzacja Urzędu Gminy w
Koszarawie współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług
publicznych 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:07:17, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn.:
Informatyzacja Urzędu Gminy w Koszarawie
współfinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II
Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2
Rozwój elektronicznych usług publicznych.  

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-13 09:24:49, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn.:
Informatyzacja Urzędu Gminy w Koszarawie
współfinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II
Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2
Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 14:52:09, wprowadzający: Jakub Mentel
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej i zamontowanie oswietlenia ulicznego w
miejscowości Koszarawa w ramach funduszu
sołeckiego dla wsi Koszarawa. 

Zapytanie wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 10:50:13, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka

Zobacz:
 ODPOWIEDZI . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - koszarawa.bip.gmina.pl