koszarawa.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Koszarawa www.gminakoszarawa.com
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Zarządzenie Nr 12/13 Wójta Gminy Koszarawa z
dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie zawierania umów
na wspieranie zadań publicznych Gminy Koszarawa z
zakresu kultury fizycznej  
 Zarządzenie Wójta Gminy Koszarawa z dnia 03.04.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 13:42:11 Informację zaktualizowano 2013-04-12 08:21:08, wprowadzający: Jakub Mentel
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/13 Wójta gminy
Koszarawa z dnia 28 lutego 2013r. 
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 14:07:32 Informację zaktualizowano 2013-04-04 13:58:50, wprowadzający: Jakub Mentel
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w 2013 roku 

Oferta

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 13:22:51 Informację zaktualizowano 2013-03-05 13:25:28, wprowadzający: Jakub Mentel
Uchwała Nr XXVI/155/12 Rady Gminy Koszarawa z
dnia 23.10.2012 r. 
 Uchwała Nr XXVI/155/12 Rady Gminy Koszarawa z dnia 23.10.2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 12:15:12, wprowadzający: Jakub Mentel
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w 2012 roku 

Wzór oferty

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-02-15 13:45:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Ogłoszenie 
 ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 7 lutego 2012r
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 11:11:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`Konsultacje 

Zarządzenie nr 52/12 Wójta Gminy Koszarawa

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Projekt Programu współpracy Gminy Koszarawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

 Konsultacje „Programu współpracy Gminy Koszarawa z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku”
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:30:44 Informację zaktualizowano 2012-09-26 13:37:22, wprowadzający: Jakub Mentel
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU
PROGRAMU 
 PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 13:40:04, wprowadzający: Jakub Mentel
  Biuletyn Informacji Publicznej - koszarawa.bip.gmina.pl